top of page

Vrienden van de kunsten

Onze sponsoren en donateurs uit het heden en verleden

theatermettolk_logo-6febd00e-300x149.png

Theater met Tolk

Theatermettolk.nl is opgezet om theaterminnend Doof Nederland, theaters/concertzalen en artiesten te kunnen bereiken via één kanaal. Theater met Tolk wil dat doven naar theater kunnen gaan en net als horende mensen kunnen genieten van wat er getoond wordt. Dat wordt mogelijk gemaakt door de inzet van gebaren- en/of schrijftolken. Door bemiddeling van Theatermettolk.nl hebben wij twee zeer ervaren gebarentolken gevonden die tijdens onze uitvoeringen tolken.

LogoSmeertechRdamRGB-300x114.jpg

Smeertechniek Rotterdam

Smeertechniek Rotterdam is de specialist op het gebied van o.a. smering, smeerapparatuur en smeergereedschappen. Dankzij de bijdrage van Smeertechniek Rotterdam kunnen wij vrijkaarten aanbieden voor onze musicaluitvoering aan gezinnen en families met een kleine beurs.

LogoFegon-1024x683.jpg

Fegon

Fegon Waterbehandeling heeft een ruim assortiment aan verschillende waterontharders en is daarmee de grootste waterontharder fabrikant van Nederland noemen. Omdat zij whitelabel waterontharders aanbieden, komen hun producten overal onder verschillende merknamen voor.

logo-pc-jpg-web-vsbfonds-pay-off-web.jpg

VSB fonds

Het VSB fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken die actief burgerschap versterken. Zodat iedereen zijn of haar plek vindt en krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

mienvantsant.png

Stichting Mien van ‘t Sant Fonds

De stichting Mien van ‘t Sant Fonds is op 24 augustus 1987 door schrijfster Mien van ‘t Sant opgericht. Doelstelling van de stichting is het bevorderen van het culturele leven in de provincie Utrecht en de geboorteplaats van de schrijfster, Gorinchem. Voorheen maakte deze stad deel uit van de landstreek Vijfheerenlanden. Sinds 1 januari 2019 hoort dit gebied bij de provincie Utrecht. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het financieel ondersteunen van plaatselijke evenementen zoals lezingen, voordrachten, toneelvoorstellingen, concerten, exposities, uitvoeringen, culturele projecten met een verbindende factor en dergelijke.

Verder is het streven van de stichting de door Mien van ‘t Sant geschreven romans bijeen te houden en te bewaren

CNF.png

Carel Nengerman Fonds

Het Carel Nengerman Fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen met een project in de stad of de provincie Utrecht. Het project moet een gelinkt zijn aan cultuur en/of natuur. Bij voorkeur ondersteunt het Carel Nengerman Fonds kleinschalige projecten met een groot vrijwilligersgehalte.

logo-initiatieven-fonds-300x300.jpg

Het initiatievenfonds

Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. Bijvoorbeeld het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren. Het Initiatievenfonds wil mensen aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Dankzij de bijdrage van het Initiatievenfonds kunnen wij de voorstellingen met gebarentolken realiseren en tevens kaarten met reductie aanbieden aan ouderen, doven en slechthorenden met een kleine beurs.

Screen-Shot-2017-09-16-at-14.02.27.png

Stichting Elise Mathilde Fonds

De Stichting Elise Mathilde Fonds is de belangrijkste van de organisaties die door nazaten van de echtelieden Van Beuningen – Brain zijn opgericht. Sinds 1941 is het vermogen van de stichting flink gegroeid zodat nu jaarlijks ruim

€ 1.000.000 aan goede doelen kan worden uitgekeerd. Bij voorkeur in de regio Rotterdam of Utrecht omdat de familie vooral daar werkzaam geweest is.

Prins-Bernhard-Cultuurfonds_alternatief_

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt vele projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren zij bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.

6337476.jpg

kfHein,fonds

Het kfHein,fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het fonds verstrekt giften en garanties en steunt met name initiatieven in de regio Utrecht.

nsdsk-logo-300x140.jpg

NSDSK

De NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) biedt specialistische zorg aan mensen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal. De NSDSK staat landelijk bekend om haar zorg voor jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarnaast biedt de NSDSK zorg aan oudere kinderen en volwassenen. Dankzij de bijdrage van de NSDSK kunnen wij de voorstellingen op 16 februari 2020 laten tolken door twee ervaren gebarentolken en daarmee toegankelijk maken voor doven-en slechthorenden.

Logo_4600x1000.png

Kartent

Kartent biedt met haar karton een perfect alternatief voor allerhande producten! Meestal houden ontwerpers zich niet bezig met wat er met hun product gebeurd als het niet langer gebruikt wordt. Zonde, want daardoor eindigen meer producten bij het grofvuil dan strikt noodzakelijk is, en geen enkel product heeft het eeuwige leven! Karton biedt een duurzaam alternatief: als producten ooit overbodig worden, kan het materiaal in elk geval makkelijk hergebruikt worden!

Partners: Partners

Wilt u ons ondersteunen om muziektheater toegankelijk te maken voor ouderen, doven, slechthorenden en families met een kleine beurs?

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar mgutrecht@gmail.com . 
Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Erik Keller : 0651257553

Partners: Tekst
bottom of page