top of page
Organisatie: Pro Gallery

Over ons

Musicalgroep Utrecht brengt muziektheater in de vorm van nieuwe producties of eigenzinnige bewerkingen van bestaande theaterstukken met nieuwe

muziekkeuzes. Wij werken hierbij met een bevlogen groep amateurs die onder professionele begeleiding het beste uit zichzelf weet te halen.

Vanaf 2008 hebben wij al meerdere prachtige producties naar het theater mogen brengen. In die tijd heeft Musicalgroep Utrecht met (verschillende)

bestuursleden, creatives en vrijwilligers mogen werken om telkens weer mooie nieuwe producties te kunnen maken en spelers daarbij zo professioneel mogelijk te begeleiden.

Sinds 2020 heeft de Stichting zich ook als doel gesteld om muziektheater toegankelijk te maken voor doven- en slechthorenden, ouderen en families met een kleine beurs.

Hiertoe werkt de Stichting samen met partnerorganisaties als Theater met Tolk, Stichting Gouden Dagen en Voedselbank Cultuur.

Zo werden de voorstellingen van onze producties Urinetown, Lang & Gelukkig en ‘9 to 5’ toegankelijk gemaakt voor doven en slechthorenden door de inzet van gebarentolken.


Bij de productie Urinetown werd in samenwerking met de Voedselbank Cultuur Utrecht en DOCK aan families met een kleine beurs en ouderen vrijkaarten aangeboden. Dit was een groot succes en wij hebben veel mensen uit deze doelgroepen bij de voorstellingen mogen verwelkomen.


In 2023 heeft de Stichting met behulp van Stichting Gouden Dagen een aangepaste versie van de musical ‘9 to 5’ mogen opvoeren op locatie in verzorgingstehuis Lieven de Key in Utrecht. En het voornemen is om nog meer van dit soort concerten bij verzorgingstehuizen in Utrecht te verzorgen.

Bij deze nieuwe weg hoorde ook een nieuwe look. De website werd in 2021 dan ook vernieuwd en in 2022 kreeg het logo een modern jasje.

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit Roca Rinia- du Bosc (voorzitter), Erik Keller (Penningmeester) en Tjitske Hoogendijk (Secetariaat).

Als bestuur willen wij gezamenlijk met onze creatives mooie producties neer zetten waar het publiek van kan genieten en waar de spelers plezier en ervaring uit putten. Daarnaast willen we ook altijd waar mogelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Hierbij proberen wij te denken aan inclusiviteit en het gebruiken van tweedehands kleding en decor stukken (en deze erna ook weer in de circulatie te brengen) en/of het huren van deze benodigdheden.

Elke productie worden er nieuwe audities gehouden om de kwaliteit van de stukken te waarborgen. Deze audities, en met name de keuze uit de spelers, vallen onder de verantwoordelijkheid van de creatives. 


De Creatives/Docenten van Hamlet de familievøørstelling zijn:

Hubert ter Meulen – Muzikaal leider & regisseur
Charlotte Hulsbergen – Speltraining & regisseur

Uiteraard zou Musicalgroep Utrecht er niet geweest zijn zonder de mensen die het gemaakt hebben tot wat het is alsmede onze vrijwilligers.


Hierbij willen we met name onze dank uiten aan :

Wim de Graaff – Financiële administratie
Ineke Bosma – Oud bestuurslid
Rolanda de Gilde–  Oud bestuurslid
Evelien van Egmond – Oud bestuurslid
Alisha Barendregt - Choreografie​
Milly Held - Vrijwilliger

Organisatie: Over ons

Logo tot 2022

Musicalgroep-Utrecht_colour-transparant300.png
Organisatie: Over ons
4378447_orig.jpg

Musicalgroep Utrecht is erkend als leerbedrijf voor MBO artiesten en is als zodanig geregistreerd in het register van erkende leerbedrijven.
Kamer van Koophandel 30241091 KvK Utrecht

Organisatie: Partners
bottom of page